Styrelsen

Presentation av styrelsen och dess medlemmar

Styrelsen är ansvarig för att sköta den löpande verksamheten i föreningen. De fattar beslut om ekonomi, underhåll, och andra frågor som rör föreningen. Styrelsen väljs av medlemmarna på årsmötet.

Styrelsen 2024–2025:

Ordförande: Roger Eliasson
Ledamot: Hannes Wåhlin
Ledamot: Anders Enquist
Ledamot: David Skalman
Ledamot: Georgios Bekiris
Suppleant: Katarina Bergsten
Suppleant: Michelle Stråhle

E-post till styrelsen: styrelsen@appelgarden.org

Du kan också använda vårt kontaktformulär. Vi svarar ganska fort, vi lovar ;)