Samfällighet

Med vår grannförening BRF Chateau Mattis har vi en samfällighetsförening som kallas för Mattisborgen. Styrelsen i Mattisborgen utgörs av ledamöter från styrelsen i de båda föreningarna.

I Mattisborgen beslutar vi om skötsel av våra gemensamma utrymmen så som återvinningsrum, garage, gård och gemensamhetslokal. Här gör vi även upp prioriteringsordning på underhåll, förändringar och nyanskaffningar, hur stor summa som bör avsättas för driften av gemensamhetsanläggningen och inköp och kontrakt för gemensamma utrymmenas el, vatten, fastighetsförvaltning och ekonomisk förvaltning.