Försäkringar

Föreningen har tecknat en fastighetsförsäkring hos Moderna försäkringar. I den ingår skydd för de gemensamma utrymmena och tomten.

Alla bostadsrättsinnehavare måste teckna egen hemförsäkring med bostadsrättstillägg då detta inte ingår.