Underhåll och reparationer

Bostadsrättsinnehavaren har, enligt Bostadsrättslagen och föreningens stadgar, ansvar för att lägenheten hålls i ett bra skick.

En bostadsrättsinnehavare har ganska stor rätt att göra förändringar i sin lägenhet eftersom medlemmen har underhållsskyldigheten för lägenhetens inre. Vissa åtgärder i lägenheten kräver styrelsens tillstånd

En ansökan om tillstånd till åtgärder bör ske skriftligt till styrelsen. Mall för en sådan ansökan finns att ladda ned på Bostadsrätternas webbplats under blanketter.